Yönetim Kurulu

  • Dr. Volkan ERKAN, Başkan                                             volkan.erkan@ived.org.tr
  • Zeynep Canan UZUNKAYA, Başkan Yardımcısı          canan.uzunkaya@ived.org.tr
  • Ayşe OĞUZ, Genel Sekreter                                              ayse.oguz@ived.org.tr
  • Anıl YILMAZ                                                                        anil.yilmaz@ived.org.tr
  • Şükrü Güray ÇELİK                                                            sguray.celik@ived.org.tr
  • Muhammet Şakir ŞENTÜRK                                            msakir.senturk@ived.org.tr 
  • Osman YILMAZ