Hizmetler

Eğitim

 • İzleme ve Değerlendirme
 • Proje Planlama
 • Proje Analizi – Fayda Maliyet Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Etki Analizi / Etki Değerlendirme

Danışmanlık

 • İ&D şartnamelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • İ&D süreç yönetim danışmanlığı
 • İ&D sistemlerinin kurulması
 • İ&D planı hazırlığı
 • Stratejik plan, performans programı, program yönetimi, proje yönetimi ile kalite yönetim modellerine İ&D entegrasyonu

Değerlendirme Çalışmaları

 • Hazır bulunurluk değerlendirmesi
 • Fayda-maliyet analizi
 • Öncül (ex-ante), Ara (mid-term) ve Ardıl (ex-post) Değerlendirme
 • Etki değerlendirme – Karşı olgusal etki analizi

Katılımcı Çalışmalar

 • Atölye çalışmaları
 • Anketler
 • Odak grup çalışmaları
 • Paydaş analizi
 • Amaca uygun diğer moderasyon teknikleri