Amaçlarımız

  • İzleme ve değerlendirme kültürünü ve disiplinini yaygınlaştıracak bir topluluk kurmak
  • İzleme ve değerlendirme konusunu profesyonel bir alan olarak geliştirmeye katkı sağlamak
  • İzleme ve değerlendirmeyi öğrenmek ve öğretmek
  • İzleme ve değerlendirme alanında araştırma yapmak, yeni bilgi üretmek ve paylaşmak
  • İzleme ve değerlendirmenin kullanılabilirliği konusunda olası paydaşları bilgilendirmek ve teşvik etmek
  • Kurumların ve organizasyonların izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek
  • İzleme ve değerlendirme konusunda işbirliği oluşturmak
  • İzleme ve değerlendirme yapmak veya yaptırmak