İveD Forumları

Değerlendirme Çalışmalarında İçsel ve Dışsal Geçerlilik konulu İveD Forumu 24/12/2015 tarihinde gerçekleştirildi. Forumda şu konular tartışıldı:

  • Araştırma desenleri ve deneysel araştırmalar
  • Araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik
  • Değerlendirmede içsel ve dışsal geçerlilik ile bunları tehdit eden faktörler
  • US Government Accountability Office tarafından kullanılan değerlendirme çalışmaları için kalite ölçütleri
  • Avrupa Komisyonunca belirlenmiş değerlendirme çalışmalarının karakteristik özellikleri