İzleme ve Değerlendirme Derneğinin (İVED) amacı, Türkiye’de hesap verilebilirliğin geliştirilmesinin yanı sıra, kurumsal öğrenme ve kurumsal gelişime de katkı sağlamaktır. İVED, bu çerçevede izleme ve değerlendirme kültürünün Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacı için çalışan profesyonellerin ve yapılan çalışmaların bir araya getirildiği bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Uygulama süreç ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesinde İVED; şeffaflık, tarafsızlık, yetkinlik, güvenilirlik, sistematiklik, yararlılık, yapılabilirlik ve çoğulculuk ilkelerini benimsetmeyi ve gözetmeyi prensip edinmektedir.

İVED; izleme ve değerlendirmeyi; izleme ve değerlendirmenin planlaması, bütçelenmesi, kurumsal ve toplumsal düzeyde iletişim stratejisinin belirlenmesi, izleme ve değerlendirmeye yönelik kurumsal kapasitenin oluşturulması, izleme ve değerlendirme sürecine paydaş katılımının sağlanması ve güvenilir bir veri altyapısının geliştirilmesi bileşenlerinden oluşan esnek bir döngü olarak algılamaktadır.

Proje yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi, kalite yönetimi gibi izleme ve değerlendirmenin temel unsur olarak yer aldığı yönetim yaklaşımları, İVED’in ilgi alanına girmektedir.

 • Genel Kurul Toplantısı

  İzleme ve Değerlendirme Derneği’nin Genel Kurul  toplantısı 24 Mayıs 2016-Salı günü saat 14:30’da  yapılacaktır.

  1
 • İveD Forumları

  Değerlendirme Çalışmalarında İçsel ve Dışsal Geçerlilik konulu İveD Forumu 24/12/2015 tarihinde gerçekleştirildi. Forumda şu konular tartışıldı: Araştırma desenleri ve...

  3
 • NESE

  Derneğimiz  Avrupa Değerlendirme Dernekleri Ağı (Network of Evaluation Societies in Europe – NESE) üyesi oldu.  

  7
 • Yeni Yayın

  Melahat Kutlu tarafından kaleme alınan “Avrupa Birliğinde Etki Analizi ve Değerlendirme Yaklaşımı” adlı çalışma “Araştırma ve Yayınlar” sayfamızda yayınlanmıştır.

  16